Meladol: CBD Atodiad I Gael Gwell Cwsg

CBD Atodiad I Gael Gwell Cwsg: Gebruik Meladol van Cibdol – CBD Olie Nachtrust, anhunedd

CBD Atodiad I Gael Gwell Cwsg: Gebruik Meladol van Cibdol –
Cibdol - Meladol: Mae Fformiwla liposomal cryf I An Hirach, Dawelach Cwsg Noson o I Hyrwyddo

Meladol ar werth yma: https://goo.gl/JNvqm6

Cwsg yn chwarae rhan hynod bwysig yn natblygiad llwyddiannus dyn.

Mae swyddogaethau corfforol a meddyliol yn dibynnu ar gylch cysgu iach.

Er bod cwsg wedi cael ei astudio yn eang, cylch cwsg dynol yn effeithio ar lawer o ffactorau, sy'n gallu troi allan problemau i lawer o gwsmeriaid.

Gall anhwylder cysgu cronig fod yn broblem ddifrifol, ac mewn rhai achosion gall achosi blinder eithafol neu golli cof.

Oherwydd ein bod yn deall pa mor bwysig noson dda o gwsg ar gyfer gweithrediad dynol, Cibdol wedi creu atodiad CBD newydd - Meladol.

Meladol yn cynnwys y cynhwysyn gweithredol CBD a'r melatonin hormon naturiol, ac felly ffordd gwbl naturiol i wella cwsg.

BETH YW Melatonin?

Canlyniad Delwedd ar gyfer melatonin

Mae nifer o nodweddion Melatonin pan ddaw i iechyd dynol, yn enwedig o ran rhythm cysgu-deffro.

Mae pobl yn cynhyrchu'r hormon melatonin yn naturiol yn y chwarren pineal.

Mae'r cloc biolegol y corff yn effeithio ar y rhythm cysgu-deffro ac yn penderfynu ar y swm o melatonin a gynhyrchir gan y corff.

Yn naturiol gynyddu lefelau melatonin yn y prynhawn, a chymryd i ffwrdd eto yn y bore.

Mae hyn yn sicrhau cysgu iach a normal.

Erbyn y golau glas o sgriniau o ddyfeisiau electronig, fodd bynnag, yn amharu cynhyrchu melatonin, gan ei gwneud yn anodd i feichiogi gysgu heddychlon.

Trwy gymryd atchwanegiadau sy'n cynnwys melatonin, gallwch sicrhau gysgu yn hirach ac yn well, beth bynnag y golau glas a ffactorau eraill megis straen.

Meladol cynnwys melatonin i atal gohirio gwsg, gan ganiatáu i chi syrthio i gysgu yn gyflymach.

CBD A liposomau

Mae llunio liposomal o Meladol CBD yn sicrhau bod cymaint ag y bo modd, y celloedd a'r meinweoedd gyrraedd, caniatáu i chi i brofi canlyniadau effeithiol.

Liposomau yn amddiffynnol "swigen" sy'n cludo cynhwysion actif drwy pilenni i ardaloedd sydd wedi bod angen gryf bod etholwyr.

CBD EN STRAEN

Achos cyffredin o Insomnia yn straen pobl.

Y dyddiau hyn mae'n rhaid i chi wneud yn eich bywyd gyda nifer diddiwedd o straen mewnol ac allanol. Mae hyn yn caniatáu fod yn anodd eich corff a'ch meddwl mewn cyflwr ymlaciol.

CBD (olew) wedi cael ei dangos i achosi effeithiau tawelydd, lle corfforol a symptomau straen meddyliol yn cael eu hatal.

Er nad yw bob amser yn CBD ei hun yn arwain at gysgu, mae'n cyfrannu at fwy cadarn, noson tawelach o gwsg a gwell cwsg REM.

Mae diffyg cwsg digonol yn gwanhau amddiffyn naturiol y corff a gall arwain at llid.

Yn achos gwrthocsidiol a gwrthlidiol swyddogaethau CBD Gellir gwrthweithio patrwm cysgu afiach.

BETH MELADOL?

Meladol yn atodiad llafar mewn potel dropper cyfleus.

Mae'r cynnyrch yn hylif liposomal, er mwyn i chi fel defnyddiwr yn hawdd uchafswm CBD a melatonin dos mesur yn gywir.

CIBDOL: CYNHYRCHION ANSAWDD CBD

Cibdol gweithgynhyrchu cynnyrch CBD cysefin, gan gynnwys atchwanegiadau CBD, balms a atchwanegiadau cysgu.

Yn Cibdol rydym yn credu potensial llawn CBD am ffordd iach o fyw.

Mae ein CBD dod o UE organig a ffibr cywarch ei brofi ddau gan ein hunain a chan eraill i sicrhau presenoldeb cynhwysion i gyd-naturiol.

Cibdol gyson yn cynhyrchu pur, cynnyrch o ansawdd CBD nad oes unrhyw cannabinoids seicoweithredol, yn cynnwys metelau neu halogyddion trwm niweidiol.

cyfarwyddiadau (dos)
20 diferion (fel. 1ml) yn union cyn mynd i'r gwely.

30ml maint
cynnwys 75 mg CBD, 45 mg melatonin, 19,5 fitaminau B6
Nifer o ddefnynnau ± 600
dos 1ml
storfa oergell
EAN 7640178660502

gwerthu yma: https://goo.gl/JNvqm6

Leave a Comment