محصولات CBD در حال حاضر در هزاران خروجی 7-یازده موجود

سوپر مارکت ها 7-یازده در ایالات متحده قبل از پایان این سال ارائه محصولات CBD.   و این به آسانی می تواند به نام دستیابی به موفقیت جریان اصلی برای cannabidiol, چرا که زنجیره است که بزرگترین در جهان از نظر تعدادی از فروشگاه های - 7-یازده است این رسانه ها بیش از مک دونالد! معامله مگا برای CBD-تولید کننده 7-یازده شما می توانید … ادامه مطلب