اتاق اسپرینگر هانس Kamperman مبارزه برای قانونی شاهدانه دارویی

hans kamperman kamerspringer ambulance cbd olie wietolie medicinale cannabis

بیمار مادر خانه اسپرینگر Hanskamp Erman مرد بعد از ظهر پنجشنبه از گالری عمومی در سالن عمومی مجلس پرش بهره مند از روغن ماری جوانا پزشکی فعال هانس Kamperman گروئنلو است. همراه با مبارز همکار Darpan Kuik از The Hague، او به مدت دو ماه در مقابل ساختمان پارلمان به جلب توجه در آنجا اردو زدند … ادامه مطلب