រមៀត – ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ CBD ប្រេងស្រស់ស្អាត

នេះការ៉ុតឱសថ: Kurkuma Aan de wortel van de Kurkuma plant, ជាមួយនឹងសារធាតុ "សារជាតិ Curcumin សកម្មចម្បង", ត្រូវបានអះអាងលើហេតុផលលក្ខណៈសម្បត្តិឱសថនានា, រួមទាំងសកម្មភាពប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងប្រឆាំងនឹងការរលាក. ការប្រើមៀគឺជាការបន្សំស្រស់ស្អាត / បន្ថែមជាមួយ CBD ប្រេង! អត្ថប្រយោជន៍នៃការមៀអាចជួយរំលាយអាហារបានល្អប្រសើរ. ធ្វើការជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការរលាក. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ … អាន​បន្ថែម