ຂີ້ຫມີ້ນ – ປະສົມປະສານທີ່ສວຍງາມທີ່ມີ CBD ນ້ໍາມັນ

The carrot ເປັນຢາພື້ນເມືອງ: Kurkuma Aan de wortel van de Kurkuma plant, ກັບ hero ຕົ້ນຕໍການເຄື່ອນໄຫວສານ "curcumin ', ໄດ້ຮັບການ ascribed ຄຸນສົມບັດເປັນຢາພື້ນເມືອງຕ່າງໆ, ລວມທັງການດໍາເນີນການຕ້ານການຜຸພັງແລະຕ້ານການອັກເສບ. ການນໍາໃຊ້ຂະຫມິ້ນຄືການລວມກັນທີ່ສວຍງາມ / ສົ່ງເສີມມີ CBD ນ້ໍາມັນ! ຜົນປະໂຫຍດຂອງຂະຫມິ້ນຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານທີ່ດີກວ່າ. ເຮັດວຽກເປັນການຕ້ານການອັກເສບ. ປັບປຸງ … ອ່ານ​ຕື່ມ