നിയമപരമായ കഞ്ചാവുമായി പുതിയ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനെ?


De Beste Kwaliteit CBD Olie?

MHBioShop CBD Olie Specialist


Pour la meilleure qualité d’Huile de CBD Visitez

HuileCBD.be specialist Huile de CBD


വാർത്ത ട്രെൻഡുകൾ / ഡെയ്ഞ്ച

ഡെയ്ഞ്ച നിയമവിധേയമാക്കുക വഴി, ഫാം ബിൽ ച്ബ്ദ് ഒരു നിയമപരമായ സ്രോതസ്സ് സൃഷ്ടിച്ചു.

നിയമപരമായ കഞ്ചാവുമായി പുതിയ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനെ?

ചിത്രം ക്രെഡിറ്റ്: അനതൊലിയ് സിജൊവ് | ഗെറ്റി ചിത്രങ്ങളിൽ

dispensaries.com

ഗസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരൻ

ലളിതമായ തിരയൽ. ഗുണമേന്മയുള്ള കണ്ടെത്തുന്നു. കഞ്ചാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഡിജിറ്റൽ പോർട്ടൽ.

4 കൂടുതൽ വായിക്കാൻ

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗ്രീൻ സംരംഭക- ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ്.

ഫാം ബിൽ, ഡിസംബർ സൈൻ ഇൻ 2018, maakt de weg vrij voor CBD-producten om legaal te worden in het hele land – althans, ആ എത്രയെന്ന് വ്യവസായ അഭിഭാഷകർ പ്രത്യാശ.

ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്കിൽ, ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എത്രയെന്ന് നിയമവിധേയമാക്കുക തുടങ്ങി നിർത്തിയിട്ടും ച്ബ്ദ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടർന്നു എന്ന് അസന്നിഗ്ദമായി ദൂരീകരിച്ച്, കൊളറാഡോ ആരംഭിക്കും 2014. ഫെഡറൽ സർക്കാർ ഇപ്പോഴും നിയമവിരുദ്ധമായ പോലെ എത്രയെന്ന് ലിസ്റ്റ് കരുതുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ- നിയന്ത്രിത നിയമം മരുന്ന്, കൊക്കൈൻ ഹെറോയിൻ പുറമെ.

ഫാം ബില്ലിൽ ഡെയ്ഞ്ച നിയമവിധേയമാക്കുക വഴി, അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ച്ബ്ദ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നു, കഞ്ചാവുമായി നിന്നാണ് ഏത്. അതു വളരെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പറയുന്നു ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

എന്നാൽ സാദ്ധ്യതകളുണ്ടെങ്കിലും. വക്കാരി കെഅഹെയ്, സിനിമ വ്യവസായം അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, ഉപഭോക്തൃ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ ഡെയ്ഞ്ച നിയമവിധേയമാക്കുക ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തിന്റെ ത്രിപ്ലിന്ഗ് പ്രതിനിധാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന്.

അനുബന്ധ: കഞ്ചാവ് വിപണിയിൽ ചില കമ്പനികൾ സീനിയേഴ്സ് ശ്രദ്ധ ആണോ

എന്തു ച്ബ്ദ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ?

Op dit punt zou de vraag kunnen zijn “wat zijn geen CBD-producten?” CBD, ചന്നബിദിഒല് നിൽക്കുന്നത്, ഇതിനകം ഗുംമിഎസ് ൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റുചെയ്യുന്നില്ല, മിഠായി, ചോക്കലേറ്റ്, കാപ്പി, വെള്ളം, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ൽ സ്പെചിഅലെ മെനു-ഇനങ്ങൾ, ശിലാധറിനു, എണ്ണ, badkuipen – de lijst gaat maar door.

എന്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്തി? ച്ബ്ദ് തലവേദന കണ്ടെത്തി മുതൽ, മ്യല്ഗിഅ, കാലയളവിൽ ഒരിടത്തുനിന്നും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, ഉത്കണ്ഠ പോലും വിഷാദരോഗം മുട്ടുതീര്ക്കട്ടെ. കായികതാരങ്ങൾ മുമ്പും ശേഷവും പരിശീലനം അതിന്റെ ഉപയോഗം സ്വീകരിച്ചത്.

ച്ബ്ദ് പുറമേ എപിദിഒലെക്സ ഒരു ഘടകമാണ്, അപസ്മാരം ഏറ്റവും കഠിനമായ രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂവുടമകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഫെഡറൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ വർഷം അംഗീകാരം. ഇത് കഞ്ചാവ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് എഫ്ഡിഎ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ മരുന്നായ ഒരു സിഗ്നൽ ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, ച്ബ്ദ് എന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉപയോഗം കണക്കിലെടുത്ത് കുറഞ്ഞത്, എഫ്ഡിഎ.

Belangrijk is dat CBD de chemische stof in marihuana is die niet het “hoge gevoel” veroorzaakt (ആ ഥ്ച്). അത് ഫാം ബിൽ പരിഗണിക്കുന്ന വരുമ്പോൾ ഇത് സുപ്രധാനമായ വ്യത്യാസം ആണ്.

അനുബന്ധ: ഫെഡറൽ കഞ്ചാവ് നിരോധന വളരെ ദുർബല ആയിരുന്നു 2018

സിനിമ നിയമപരമായ ഉണ്ടാക്കിയ

സെനറ്റ് ഫാം ബിൽ കടന്നുപോകുന്ന ആഭ്യന്തര ഡെയ്ഞ്ച നിയമപരമായ ആയിരുന്നു ഒരു ഉപജീവനം റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭൂരിപക്ഷം പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് Mitch McConnell നൽകി. ഇത് കെന്റക്കിയിലെ തന്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ആ സഹായിക്കുന്നു 2017 ഒറ്റയ്ക്ക് 16 ഏത് മക്കണൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചെയ്തു സ്തഅത്സ്പില്പ്പ്രൊഗ്രംമ കീഴിൽ വിറ്റു ദശലക്ഷം ഡോളർ ഡെയ്ഞ്ച.

ഡി പ്രസിഡന്റ് സൈൻ പോലും ബില് മക്കണൽ നൽകിയ കെന്റക്കിയിലെ സംസ്ക്കരിച്ച ചെയ്ത ഡെയ്ഞ്ച ഉണ്ടാക്കി ഒരു പേന കൊണ്ട്.

Van de vele voorzieningen – inclusief $ 867 miljard aan programma’s in het komende decennium – heeft de Farm Bill ook twee belangrijke doelen behaald voor het CBD.

  • നിയന്ത്രിത വസ്തുക്കളും നിയമം ഡെയ്ഞ്ച നീക്കം ഭേദഗതി ഭാഷ
  • Gave heeft het recht om een ​​plan te ontwikkelen – dat moet worden ingediend bij het Amerikaanse ministerie van landbouw – over hoe ze verder zullen gaan met legale hennepproductie

പോലെ നിരീക്ഷിച്ച റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ൽ, ബുഷെൽ എങ്ങനെ സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യും കുറിച്ച് ഈ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി കഴിയും എന്ന് ചില അനിശ്ചിതത്വം കാണിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, വ്യക്തിഗത നിർമ്മാതാക്കൾ നേരിട്ട് ഫെഡറൽ സർക്കാർ ഒരു പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്.

മാറ്റം പ്രാധാന്യം ഒരു അടയാളം ൽ, കൊളറാഡോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ശാര്ലട് വെബ് എന്ന മാസിഡോണിയ മെംദെജ് കമ്പനി ചീഫ് വളർച്ച ഓഫീസറായി. ച്ബ്ദ്-സഹായപദ്ധതി വെൽനെസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ശാര്ലട് വെബ് സവിശേഷമായ, പാനീയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. മെംദെജ് മുമ്പ് വെള്ളം ആഗോള മാർക്കറ്റിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, മെച്ചപ്പെട്ട വെള്ളം- കൊക്ക കോള ന് കായിക പാനീയങ്ങൾ.

dispensaries.com ൽ പിന്തുടരുക ഞാന് ംസ്തഗ്രമ് കുറിച്ച് ഓൺ പൊക്കം പുതിയ കഞ്ചാവ് വാർത്തകൾ താമസിക്കാൻ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Leave a Comment