ਵੀਡੀਓ: ਬਰਾਡਕਾਸਟ Jinek ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ ਬਾਰੇ

JINEK – Over CBD, ਚਿਕਿਤਸਕ ਭੰਗ, ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ THC ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀ:
0:04ਇੰਟਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਰੋਧੀ-ਕਡ਼ਵੱਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ
0:07ਮਿਰਗੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ
0:09ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼
0:11ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2003 ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
0:13ਫਾਰਮੇਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
0:15ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ
0:16ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਾ
0:19ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
0:20ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
0:24[ਸੰਗੀਤ]
0:26ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਸੀ
0:29ਲਗਭਗ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਲ ਲੋਕ
0:32ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ
0:34ਟੈਸਟ
0:34ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
0:36ਪਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਹੈ
0:38ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
0:40ਅਤੇ ਡੇਵ
0:41ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
0:43ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਛਾ ਹਨ
0:44ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ
0:47ਆ
0:47ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਿਤ
0:50ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
0:52ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ
0:57ਜੀ i ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ am ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ
0:59ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ mediwiet ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ
1:01ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ
1:02ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ
1:04ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
1:05ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ
1:08yeah ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
1:11ਉਥੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1:12ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
1:13ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਨਹੀ ਹੈ ਉਥੇ
1:17ਨਾ ਹਰੇਕ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ
1:18ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ
1:22ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ
1:23ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ
1:25ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਜਦ ਨਵ ਲੋਕ
1:26ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
1:29ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ
1:32ਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਰਿਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
1:34ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਬੈਠੇ
1:36ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਹੈ
1:38ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫਾਰਮ
1:40ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
1:42ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ
1:44ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
1:47ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
1:50ਮਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ
1:52ਮਿਰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਤੇ
1:54ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੀ
1:56ਸੁਨਹਿਰਾ ਲੜਕੀ
1:58ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿੱਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ
2:02ਮਿਰਗੀ ਬੋਧ ਬਾਅਦ 606 10
2:05ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜੀ socioemotional
2:08ਨਵ
2:09ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
2:11ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ
2:14ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਮਦਦ
2:16ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲਾਟ
2:17ਗੂਗਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ
2:20ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
2:22ਇਸ ਦੇ
2:24ਇਸ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ
2:29ਵਰਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਕਸਲ ਹੈ
2:31ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ
2:33ਨਾ ਵੀ
2:34ਕੋਈ, ਪਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ
2:37ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
2:39ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ TK ਹੈ ਸੀ
2:41ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਸ
2:43ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੂੰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਦੇ
2:45ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ CBD ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
2:46ਇਸ ਲਈ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ
2:49maaike ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ
2:50ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ
2:54ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ
3:00cbb ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਤਣ ਲਈ
3:02ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਖਰਚ
3:04ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
3:07ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
3:09ਬਹੁਤ ਕੁਝ salivation ਹੁਣ ਹੈ
3:12ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ dishtowels ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ
3:14ਲਟਕਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
3:18ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ
3:20ਔਖਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
3:22CBD ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
3:26ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਮਦਦ
3:28ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਜਦ
3:30ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਰ
3:32ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈ
3:34ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ
3:36ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ
3:38ਉਤਸੁਕ ਜੀ ਜੀ, ਜਦ ਸੀ
3:40ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ
3:41ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ
3:44ਹੋਰ
3:44ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜੀ
3:48ਨੇੜੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
3:50ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੰਗੇ
3:51ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣ
3:52ਭੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿਚ
3:56ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ
3:58ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ pantyhose ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
3:59ਦੱਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ
4:00ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨ
4:02ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ
4:03ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਆ
4:05ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ
4:07ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 96 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚਾ ਹੈ
4:10ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ evaporates ਵਿਚ
4:12ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
4:14ਬੁਲਬਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਹਨ
4:16ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ CBD ਹੈ
4:19ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ fielt ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਹੈ
4:21ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ yes
4:24ਤੇਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ
4:27ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
4:28ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਰ ਵਰਗੇ
4:31ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
4:32ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ
4:34ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਨ ਦੇ ਕੁਝ
4:35ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ
4:37ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
4:40ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀ ਹੈ,
4:43ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
4:44ਮਾਮਲੇ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ
4:45ਕਿੰਨੇ
4:47ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ
4:49ਵਾਧੂ ਐਸਿਡ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ
4:52ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ
4:54ਦੀ ਰਕਮ ਸਰੀਰ ਹੈ
4:56ਜੀ CBD ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਉਦਾਸ ਕਰ
5:00ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਸੀ
5:02ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਧਦੀ
5:05ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਟੀਨੀ
5:06ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ
5:08ਬਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
5:09ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
5:10ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਬਰਿਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
5:12ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ
5:14ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ Erik ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
5:16ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ
5:18ਗ੍ਰਾਨਿਗਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਨਿਗਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਕ
5:20ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
5:23ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ,
5:25ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ
5:27ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਬਾਲ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
5:28ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ, ਜੋ ਕਿ
5:31ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ
5:32ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
5:34ਅਤੇ
5:35ਚੰਗੇ ਬਰਫ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਪਰ
5:38ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ CBD ਆ
5:40ਸਰਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
5:41THC ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ maaike ਲਈ ਸੀਡੀ ਵਿੱਚ
5:44ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ '
5:46ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
5:47ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
5:49ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ
5:50ਕੋਈ T ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ
5:51ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈਵ CBD ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬਿਸਤਰਾ
5:55ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ
5:56ਦੁਵਾਰਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ
5:57ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀ ਹੈ
5:58ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਮਲੇ ਹੈ ਅਤੇ
6:02ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ-ਘਟਾਓ ਹਮਲੇ ਅਤੇ
6:04ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਸੋਚਦੇ
6:07ਨਜ਼ਰ
6:07ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ
6:11ਜੋ ਲੋਕ Friesland ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
6:12ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ
6:14ਬਿੱਟ ਡਾਟਾ CBD ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ
6:17ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ currants, ਜੋ ਕਿ
6:19ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ
6:20ਇਕੱਠੇ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਹੈ
6:22ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ verschrikker ਹੈ
6:24ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
6:27ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ
6:28ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ
6:30ਇਹ blender ਲੰਬੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
6:32ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
6:33ਡਰੱਗ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੜਕ
6:35halen
6:36ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ
6:39ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
6:40ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
6:42ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਥਿਤੀ
6:44ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
6:46licit ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ
6:49ਚਿਕਿਤਸਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
6:51ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ
6:52ਦਾਗ ਕਾਮਾ ਅੰਕ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ
6:53ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ
6:57ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਲਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਹੇਠ ਕਿਤੇ ਆ
6:59ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ
7:01ਇਹ ਵੀ
7:02ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ,
7:03ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ
7:05ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰੀ
7:07ਵਿੰਡੋਜ਼
7:08ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ
7:10ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੰਚਲਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ
7:12ਤੁਹਾਨੂੰ
7:13ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ
7:15ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 3000 ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2014 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈ
7:18ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਦੀ ਮੰਗ
7:19ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਨ
7:22ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ
7:24ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ
7:27ਬਕ Rudolf ਦਾ hillenbrand
7:30ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ budel ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ 90
7:32ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ
7:34ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਾ ਨਰਸ
7:35ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ
7:37ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਲ 5 ਗ੍ਰਾਮ
7:39ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਿਨ
7:44ਲੜਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
7:45ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਫਟ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ
7:48ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਕੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
7:50ਟੁੱਟ neuralgia
7:53ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
7:55ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ
7:57ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ
8:00ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
8:02ਨਿਗਲ
8:03ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ
8:05ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਤੇਲ
8:08ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ
8:09ਬਿਹਤਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ,
8:11ਅਤੇ yes ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
8:14ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ THC ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ
8:16CBD ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ
8:20cannabinoids ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
8:22ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਵਿੱਚ
8:24ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
8:26ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਿਆ
8:28ਅੰਦਰ ਅਤੇ
8:29ਸਿਗਰਟ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਆਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
8:31ਲੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ yes
8:33ਨਾ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ
8:35ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
8:36ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਪਰ
8:38ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ, ਜੇਕਰ
8:40ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਵਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ
8:42ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ
8:43ਵਿਚ ਛੁਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
8:45ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਰੋਧਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
8:48ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ am
8:50ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
8:52ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੌਦੇ
8:55ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ
8:56ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ 5 ਹੈ
8:59ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
9:01ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ
9:03ਆਮ੍ਸਟਰਡੈਮ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
9:04ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੌਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
9:06ਜੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਆਮ੍ਸਟਰਡੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
9:08ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ
9:11ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀ ਹੈ
9:13ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ', ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ
9:15ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ
9:17ਜੀ ਕੀ
9:19ਗੁਐੱਨ, ਕਿਉਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸੁਣ
9:21ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
9:22ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ
9:25ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
9:27ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਜੇ
9:28ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ
9:30ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ CBD ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ
9:33ਜੋ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ THC
9:36ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ
9:38ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ
9:40ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਪੀ
9:42ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
9:43ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
9:46ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਜ ਨਾ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ
9:48ਭੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
9:50ਸੋਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ,
9:53ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ
9:55ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ, ਸਮਝੇ ਬਸੰਤ
9:57ਸ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
9:58ਸੋਚਦੇ yes ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ
10:01ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਨਸ਼ੇ ਹੈ
10:03ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ
10:05ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ
10:07ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ
10:09ਦਹਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ
10:11ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਲਿਟਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
10:13ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਹ ਹੈ
10:15ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ logi
10:18ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੇਗਾ
10:21ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
10:22ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
10:24ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
10:25ਸੰਭਾਲੋ ਧੰਨਵਾਦ
10:27[ਨਾਰੇ]

Leave a Comment